تصویر ترکیه فرانسه فرانسه پادشاه عربستان

تصویر: ترکیه فرانسه فرانسه پادشاه عربستان عربستان، دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

گت بلاگز اخبار اجتماعی یک روزنامه قاتلان آتنا را معرفی کرد!

قانون | معرفی | کیوان | کارتون | روزنامه | اخبار اجتماعی

یک روزنامه قاتلان آتنا را معرفی کرد!

یک روزنامه قاتلان آتنا را معرفی کرد!

عبارات مهم : قانون

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان «قاتلان آتنا» در روزنامه قانون منتشر کرد.

یک روزنامه قاتلان آتنا را معرفی کرد!

واژه های کلیدی: قانون | معرفی | کیوان | کارتون | روزنامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs