تصویر ترکیه فرانسه فرانسه پادشاه عربستان

تصویر: ترکیه فرانسه فرانسه پادشاه عربستان عربستان، دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت تورم خوراکی‌ها ۱۱.۲ درصد شد

نرخ تورم گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱.۲ درصد رسید.

قیمت تورم خوراکی‌ها ۱۱.۲ درصد شد

قیمت تورم خوراکی ها ۱۱.۲ درصد شد

عبارات مهم : خوراکی

نرخ تورم گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ” در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱.۲ درصد رسید.

به گزارش تسنیم، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم کالا ها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دوازده ماه منتهی به مرداد 96 نسبت به دوره مشابه قبلی 7. 7 درصد است که نسبت به همین داده ها در تیر 1396 برابر 1. 0 واحد درصد زیاد کردن یافته است.

قیمت تورم خوراکی‌ها ۱۱.۲ درصد شد

شاخص کل (بر مبنای100=1390) در مرداد 1396 عدد 249.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد زیاد کردن داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 8.1 درصد است که نسبت به همین داده ها و اطلاعات در ماه قبل 0.8 واحد درصد کم کردن یافته است.

نرخ تورم گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱.۲ درصد رسید.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به 304.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

شاخص گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.0 درصد زیاد کردن نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر 1396 (11.0 درصد)، 0.2 واحد درصد زیاد کردن یافته است.

شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد 302.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.1 درصد زیاد کردن نشان می دهد و قیمت تورم دوازده ماهه این گروه 11.3 درصد است.

قیمت تورم خوراکی‌ها ۱۱.۲ درصد شد

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مرداد ماه به 230.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد زیاد کردن داشته است.

افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد بوده و قیمت تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1396 (6.2 درصد)، تغییری نداشته است.

نرخ تورم گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱.۲ درصد رسید.

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | دخانیات | دخانیات | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs