تصویر ترکیه فرانسه فرانسه پادشاه عربستان

تصویر: ترکیه فرانسه فرانسه پادشاه عربستان عربستان، دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

گت بلاگز اخبار گوناگون علاقه نوزاد به مادر، بعد از تولد

ارتباط عاطفی سریع بین نوزاد دختری که تازه متولد شده است و مادرش، حتی کادر پزشکی اتاق وضع حمل را شوکه کرد.

علاقه نوزاد به مادر، بعد از تولد

علاقه نوزاد به مادر، بعد از تولد

عبارات مهم : متولد

ارتباط عاطفی سریع بین نوزاد دختری که تازه متولد شده است و مادرش، حتی کادر پزشکی اتاق وضع حمل را شوکه کرد.

به گزارش برترین ها، ارتباط عاطفی سریع بین نوزاد دختری که تازه متولد شده است و مادرش، حتی کادر پزشکی اتاق وضع حمل را شوکه کرد. این نوزاد در بیمارستانی در برزیل با عمل سزارین به دنیا آمد و سپس فورا به صورت مادرش چسبید و اجازه نداد برود و آرامش را در حضور آرام و مهربان مادرش پیدا کرد.

علاقه نوزاد به مادر، بعد از تولد

برندا، مادر این نوزاد می گوید: «لحظه فوق العاده ای بود که دخترم جهت نخستین بار مرا بغل کرد. تیم پزشکی از این کار او شگفت زده شدند، آن ها نمی توانستند باور کنند که او چقدر با من مهربان است.»

ارتباط عاطفی سریع بین نوزاد دختری که تازه متولد شده است و مادرش، حتی کادر پزشکی اتاق وضع حمل را شوکه کرد.

واژه های کلیدی: متولد | نوزاد | پزشکی | ارتباط | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs